Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.plus-flex.nl/

Philipshoofjesweg 15
3247 XR Dirksland

Telefoon: 0187-603925
E-mail: info@plus-flex.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Wanneer u een opdracht heeft verstrekt of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsgegevens zoals KvK, Bankgegevens en BTW nummer
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Straat en huisnummer
• Postcode, woon- en/of vestigingsplaats

Cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om een indruk te krijgen van de manier waarop bezoekers omgaan met de site. Met behulp van Google Analytics valt bijvoorbeeld te achterhalen met welke browsers bezoekers de site bekijken, wat de meest populaire pagina’s zijn, en via welke weg ze op de site terecht zijn gekomen. Lees hier meer over het privacy-beleid van Google Analytics. Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten: Google Analytics. Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Hoe lang we uw data bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen. Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@plus-flex.nl

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Copyright © 2018 · plus-flex.nl